Obszary praktyki

Cennik

Ustalamy z klientem wszystkie możliwe sposoby wynagrodzenia usługi prawnej, tak aby klient wybrał najodpowiedniejszą dla siebie formę rozliczenia. Ustalamy z klientem koszty jakie mogą pojawić się w związku ze świadczoną usługą prawną.

Preferujemy wynagrodzenie ryczałtowe - koszt usługi prawnej jest znany klientowi już na wstępie współpracy. Stosujemy premię za sukces - koszt usługi prawnej zmniejsza się w razie braku sukcesu.

Stali klienci oraz posiadacze miesięcznych abonentów mogą liczyć na atrakcyjne rabaty.

Napisz do nas a bezpłatnie wycenimy usługę prawną.

 Opłać zamówioną poradę prawną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Pomoc prawna z urzędu | Pro bono

Przypominamy o możliwości ubiegania się o pomoc prawną z urzędu, także ze wskazaniem nazwiska proponowanego pełnomocnika. Ubiegać się o pomoc prawną z urzędu może każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia prawnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

 
Google+