Obszary praktyki

Spory sądowe | arbitraż

Wygrana z inwestorem w sprawie o zapłatę kar umownych za opóźnienie w oddaniu przedmiotu robót budowlanych

Reprezentacja przed ministrem rolnictwa w postępowaniu zmierzającym do odzyskania znacjonalizowanej nieruchomości rolnej

Reprezentacja szpitali przed Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

 
Google+