Obszary praktyki

Reprezentacja | spory | arbitraż

Reprezentujemy podmioty gospodarcze oraz osoby nie prowadzące działalności gospodarczej przed wszystkimi sądami krajowymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym, jak również organami administracji publicznej, Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z majątkiem, w tym dotyczących nieruchomości, prawa spadkowego oraz wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Reprezentujemy przedsiębiorcę w negocjacjach biznesowych, postępowaniach arbitrażowych oraz w procesach cywilnych i gospodarczych.

     Pełnomocnictwo ogólne  |  Pełnomocnictwo do konkretnej sprawy

 
Google+