Obszary praktyki

Reprezentacja | arbitraż

Reprezentujemy podmioty gospodarcze oraz osoby nie prowadzące działalności gospodarczej przed wszystkimi sądami, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym, jak również organami administracji publicznej, Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Reprezentujemy w sporach z podmiotami zagranicznymi, w tym przed zagranicznymi sądami arbitrażowymi.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z majątkiem, w tym dotyczących nieruchomości, prawa spadkowego, praw niemajątkowych oraz wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Reprezentujemy przedsiębiorcę w negocjacjach biznesowych, postępowaniach arbitrażowych oraz w procesach cywilnych i gospodarczych.

Oferujemy pełną pomoc prawną osobom poszkodowanym w wypadkach oraz członkom ich rodzin. Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań, zadośćuczynień i rent. Kancelaria oferuje korzystne dla poszkodowanych formy rozliczeń, tj. premię za sukces.

     Pełnomocnictwo ogólne  |  Pełnomocnictwo do konkretnej sprawy

 
Google+