Obszary praktyki

Reprezentacja | spory | arbitraż

Ponad trzy tysiące rozpraw z naszym udziałem

Reprezentujemy podmioty gospodarcze oraz osoby nie prowadzące działalności gospodarczej przed wszystkimi sądami krajowymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym, jak również organami administracji publicznej, Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z majątkiem, w tym dotyczących nieruchomości, prawa spadkowego oraz wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Reprezentujemy przedsiębiorcę w negocjacjach biznesowych, postępowaniach arbitrażowych oraz w procesach cywilnych i gospodarczych.

     Pełnomocnictwo ogólne  |  Pełnomocnictwo do konkretnej sprawy

Pomoc prawna z urzędu | Pro bono

Przypominamy o możliwości ubiegania się o pomoc prawną z urzędu, także ze wskazaniem nazwiska proponowanego pełnomocnika. Ubiegać się o pomoc prawną z urzędu może każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia prawnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Przykłady prowadzonych spraw

 
Google+