Obszary praktyki

Nieruchomości

Specjalizujemy się w sprawach związanych z nieruchomościami. Doradzamy przy zawieraniu umów deweloperskich, umów dzierżawy, najmu nieruchomości. Reprezentujemy klientów w sporach związanych z nieruchomościami, w tym z tytułu wad nieruchomości, bezumownego korzystania z nieruchomości, roszczeń wynikających z umów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności lub innych praw.

Specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie obrotu oraz zagospodarowania nieruchomości. Doradzamy w procesach inwestycyjnych dotyczących nieruchomości, negocjując i asystując przy zawieraniu wszelkich umów związanych z obrotem nieruchomościami.

Doradzamy klientom w prawnych aspektach prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie uzyskiwania stosownych decyzji administracyjnych, począwszy od decyzji o warunkach zabudowy, skończywszy na pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.

Przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości. Doradzamy w sprawach reprywatyzacyjnych oraz obsługujemy proces odzyskiwania nieruchomości lub dochodzenia odszkodowań.

 
Google+