Obszary praktyki

Prawa majątkowe | Sukcesje

Obszary naszych działań związanych z prawami majątkowymi i sukcesją to:

- zabezpieczenie prawne transakcji majątkowych, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych
- ochrona prawna majątku, własności i innych praw do majątku
- dochodzenia odszkodowań związanych z utratą lub zmniejszeniem wartości nieruchomości
- doradztwo w zakresie dziedziczenia i zarządu przedsiębiorstwem po śmierci właściciela

 
Google+