Obszary praktyki

Prawo internetu

Prawnicy Kancelarii doradzają przedsiębiorcom w zagadnieniach regulacji prawnych związanych z Internetem, w szczególności zawieraniem umów w sieci, dystrybucją oprogramowania oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Kancelaria prowadzi sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz nielegalnych praktyk polegających na naruszaniu praw wyłącznych do znaków towarowych oraz ochrona praw autorskich w społeczeństwie informacyjnym. Kancelaria zajmuje się problematyką prawną tworzenia programów komputerowych, prowadzeniem portali internetowych, outsourcingiem usług, ochroną danych osobowych w Internecie oraz baz danych.

Obok spraw odnoszących się wprost do Internetu prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną w sprawach związanych z nowymi technologiami oraz środkami komunikacji i zarządzania informacją, gdzie istnieje potrzeba wykorzystywania określonych narzędzi prawnych w sieci.

 
Google+