Obszary praktyki

OZE | Ochrona środowiska

Kancelaria doradza w procesach inwestycyjno-budowlanych dla instalacji OZE, w szczególności w zakresie farm wiatrowych i fotowoltaiki. Reprezentujemy klientów w postępowaniach środowiskowych dla instalacji OZE. Przygotowujemy opinie prawne oraz analizy prawne ryzyk środowiskowych w procesie planowania oraz realizacji inwestycji. Doradzamy przy wyborze optymalnych z punktu widzenia regulacji prawa ochrony środowiska modeli biznesowych planowanych przedsięwzięć. Doradzamy w zakresie praw i obowiązków podmiotów, których działalność oddziałuje na środowisko. 

Reprezentujemy w postępowaniach związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną oraz odpadami. Prowadzimy sprawy odszkodowawcze w sprawach odpowiedzialności cywilnej w ochronie środowiska oraz sprawy o nakazanie zaniechania naruszania środowiska.


 
Google+