Obszary praktyki

Mediacje administracyjne i gospodarcze

Kancelaria prowadzi mediacje w sprawach gospodarczych oraz administracyjnych jak również reprezentuje klientów w trakcie mediacji.

Mediacje to najefektywniejszy sposób rozwiązywania konfliktu oraz dojścia do porozumienia stron. Największą zaletą mediacji jest odseparowanie emocji od rzeczywistego problemu i możliwość skupienia się na celach a nie na pozycjach. Strony Konfliktu mają możliwość rozszerzenia opcji w celu osiągnięcia obustronnych korzyści. W toku mediacji jej uczestnicy opierają się na ustalonych wcześniej standardach oraz procedurach. Wynikiem sprawnie przeprowadzonego postępowania mediacyjnego jest uniknięcie potrzeby wikłania się w kosztowny proces. Prawnicy Kancelarii mogą być mediatorami w każdym istniejącym lub rodzącym się sporze.

Mec. Wojciech Podlewski jest mediatorem Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie.

 
Google+