Obszary praktyki

Kontrole | Inspekcje

Reprezentujemy klientów w postępowaniach kontrolnych i inspekcjach prowadzonych przez organy publiczne. Reprezentujemy podatników w postępowaniach kontrolnych i podatkowych. Reprezentujemy i doradzamy w trakcie inspekcji prowadzonych przez organy administracji rządowej niezespolonej, m. in. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Doradzamy i reprezentujemy pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz Straż Graniczną w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

 
Google+