Obszary praktyki

Nowe technologie | ICT

Świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z nowymi technologiami, w szczególności w sektorze ICT. Doradzamy w prawnych aspektach tworzenia, rozwijania, dystrybucji programów komputerowych bez względu na sposób ich wyrażenia. Wspieramy software house`y w realizowanych projektach. Projektujemy i negocjujemy umowy wdrożeniowe i SLA, kontrakty outsourcingowe, smart contracts i w modelu Cloud Computing (Iaas/PaaS/SaaS). Przygotowujemy umowy licencyjne, creative commons oraz umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich. Doradzamy przy tworzeniu nowych modeli biznesowych, takich jak smart business,  marketplace, customer experience, data-driven marketing, B2B2C.

 
Google+