Obszary praktyki

Dane osobowe | RODO

Informujemy naszych klientów o obowiązkach spoczywających na nich jako administratorach danych na mocy RODO oraz innych przepisach o ochronie danych. Doradzamy w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Przygotowujemy odpowiednie procedury do wykrywania, raportowania i badania naruszeń danych osobowych. Przygotowujemy dokumenty i procedury niezbędne do wdrożenia RODO oraz prowadzenia projektów związanych z RODO. Prowadzimy działania zwiększające świadomość na temat RODO, w tym szkolenie pracowników. Pełnimy funkcję IODO spółki. Więcej na RODO w firmie

 

 
Google+