Obszary praktyki

Agencje zatrudnienia

Doradzamy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia oraz w outsourcingu pracowniczym. Reprezentujemy pracodawcę w negocjacjach z pracownikami na etapie restrukturyzacji zatrudnienia oraz uzgadniania postanowień regulacji wewnętrznych.

Pomagamy agencjom zatrudnienia w realizacji projektów związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Reprezentujemy agencje zatrudnienia i cudzoziemców w postępowaniach przed urzędami w zakresie procedury legalizacyjnej oraz w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz Straż Graniczną w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.


 
Google+