Obszary praktyki

Due diligence

Bralismy udział w procesach due diligence spółek przed transakcjami typu asset-deal

Przygotowujemy badanie stanu prawnego nabywanego dobra, w tym nieruchomości, udziału lub akcji spółki, przedsiębiorstwa lub jego części, jak również wybranych składników majątkowych. 

Badanie stanu prawnego przeprowadzane jest pod kątem celu jakiemu ma służyć. Przeprowadzenie due diligence służy przede wszystkim określeniu granic odpowiedzialności strony umowy oraz identyfikacji na gruncie prawnych nieprawidłowości, które mogą zainfekować transakcję lub wpłynąć niekorzystnie na wycenę przedmiotu umowy. 

Wynik badania może zmniejszyć ryzyko wadliwej wyceny przedmiotu transakcji poprzez uświadomienie sprzedającemu o istnieniu dostrzeżonych nieprawidłowościach, tak by te mogły być usunięte jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji ceny.

Dla kupującego due diligence to argument w trakcie negocjacji ceny lub sygnał ostrzegającym go przez ryzykiem poważnych strat. Koszty due diligence zwykle nie przekraczają ułamku procenta wartości transakcji. 

► Przykłady prowadzonych spraw


 
Google+