Obszary praktyki

Optymalizacja | Due diligence

Optymalizujemy działalność naszych klientów. Doradzamy w procesach outsourcingowych i reorganizacyjnych. Negocjujemy zmianę lub dostosowanie warunków umów i innych relacji prawnych.

Przygotowujemy badanie stanu prawnego nabywanego dobra, w tym nieruchomości, udziału lub akcji spółki, przedsiębiorstwa lub jego części, jak również wybranych składników majątkowych. 

Przeprowadzenie analizy due diligence służy przede wszystkim określeniu granic odpowiedzialności strony umowy oraz identyfikacji  nieprawidłowości, które mogą niekorzystnie wpłynąć na transakcję lub wycenę przedmiotu umowy. Wynik badania może zmniejszyć ryzyko wadliwej wyceny przedmiotu transakcji poprzez uświadomienie sprzedającemu istnienia dostrzeżonych nieprawidłowości, tak by te mogły zostać usunięte jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji ceny. Dla kupującego analiza due diligence to argument w trakcie negocjacji ceny lub sygnał ostrzegającym go przez ryzykiem poważnych strat. Koszty analizy due diligence zwykle nie przekraczają ułamku procenta wartości transakcji. 

 
Google+