Obszary praktyki

Kancelaria Prawna

    Wiedza i wieloletnie doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej biznesu. Rozumiemy wyzwania typowe dla danego obszaru działań naszych klientów. Efektywnie wykorzystujemy czas poświęcany na realizację zadania. Działamy w Polsce oraz koordynujemy działania zlecane kancelariom zewnętrznym, w tym prawnikom zagranicznym.  

Możemy stać się źródłem Twojej przewagi w biznesie.

    Wynagrodzenie 

Preferujemy wynagrodzenie ryczałtowe - koszt usługi prawnej jest znany klientowi już na wstępie współpracy. Stosujemy premię za sukces - koszt usługi prawnej zmniejsza się w razie braku sukcesu.

 opłać zamówioną poradę prawną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

    Aktualności

Zatrudnianie obywateli Ukrainy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w tym nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw. Największe zmiany będą dotyczyć procedury uproszczonej, dzięki której na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy powierzać można pracę obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę pod warunkiem zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy (PUP) oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. 

 
Google+