Obszary praktyki

Kancelaria Prawna

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej biznesu i osób indywidualnych. Rozumiemy wyzwania typowe dla danego obszaru działań naszych klientów. Efektywnie wykorzystujemy czas poświęcany na realizację zadania. Działamy w Polsce oraz koordynujemy działania zlecane kancelariom zewnętrznym, w tym prawnikom zagranicznym. Możemy stać się źródłem Twojej przewagi w biznesie.

    Wynagrodzenie 

Preferujemy wynagrodzenie ryczałtowe - koszt usługi prawnej jest znany klientowi już na wstępie współpracy. Stosujemy premię za sukces - koszt usługi prawnej zmniejsza się w razie braku sukcesu. Napisz do nas a bezpłatnie wycenimy usługę prawną.

 Opłać zamówioną poradę prawną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

    Aktualności

Mediacja w postępowaniu administracyjnym. Od 1 czerwca 2017 r. możliwa jest mediacja w postępowaniu admini­stracyjnym. Mediacja administracyjna będzie mogła być prowadzona we wszystkich sprawach, których charakter na to pozwala. Chodzi przede wszystkim o sprawy, w których występują strony o spornych interesach, czyli przy­kładowo tzw. spory sąsiedzkie czy spory długotrwałe między stronami, ale także o sprawy, w których mamy do czynienia ze skomplikowanym stanem faktycznym.

Prowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową. W czerwcu wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracownikach tymczasowych oraz ustawy o promocji zatrudnienia. Jedną z wprowadzanych zmian jest nałożony na pracodawcę użytkownika obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową w oparciu o umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego. Ewidencjonowaniu podlegałby, odrębnie dla każdej osoby, okres wykonywania pracy na podstawie takich umów przypadający od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej u danego pracodawcy użytkownika, do dnia zakończenia okresu 36 miesięcy liczonego od tego dnia. Ewidencja ma być przechowywana przez okres jej prowadzenia, a także przez kolejne 36 miesięcy (co odpowiada limitom czasowym wykonywania pracy tymczasowej przez jedną osobę na rzecz danego pracodawcy użytkownika). Ewidencję można będzie prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej, odrębnie dla każdej osoby.

 
Google+