Obszary praktyki

Kancelaria Prawna w Warszawie

Kancelaria Prawna posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej biznesu i reprezentacji osób prywatnych. Jesteśmy polecanymi prawnikami działającymi na terenie całej Polski. Sprawnie rozwiązujemy zawiłości prawne, także te w regulacjach UE. Efektywnie wykorzystujemy czas poświęcany na realizację usługi prawnej. Możemy stać się źródłem Twojej przewagi w biznesie i w każdej zleconej nam sprawie. Szukasz porady prawnej lub pomocy w sądzie i urzędzie, chcesz sprawdzić umowę? Napisz a bezpłatnie wycenimy usługę prawną dla Ciebie.

    Co nowego w Prawie?

,,100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców’’ - Prosta spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna  („P.S.A.”), stanowiąca uproszczoną wersję spółki akcyjnej, pojawiła się w polskim systemie prawnym 1 lipca 2021 r. Spółka ma być środkiem inwestowania w działalność innowacyjną, w tym rozwój startupów.

Konstrukcja prostej spółki akcyjnej zakłada brak kapitału zakładowego oraz wprowadzenie kapitału akcyjnego, którego minimalna wysokość to 1 zł. Prosta spółka akcyjna będzie zatem emitowała również akcje bez wartości nominalnej, a założyciele będą mogli do niej wnieść wkład w postaci know-how, pracy oraz usług, bez konieczności sporządzania jakichkolwiek wycen. Prosta spółka akcyjna może zostać utworzona przez jedną albo więcej osób (z wyłączeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Jej rejestracja będzie znacząco uproszczona, w stosunku do klasycznej wersji spółki akcyjnej. Umowa P.S.A. będzie natomiast mogła zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym (S24). W zakresie konstrukcji organów spółki, P.S.A. możliwe jest wprowadzenie w spółce zarządu albo rady dyrektorów. Rada dyrektorów prowadzi bieżące sprawy spółki i - równolegle - nadzór nad jej działalnością. Jeśli członków rady będzie więcej, mogą się podzielić na dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych. Pierwsi będą odpowiedzialni za prowadzenie bieżących spraw spółki (odpowiednik członków zarządu). Drudzy będą sprawowali nadzór nad działalnością spółki.

Struktura majątkowa P.S.A. jest oparta na modelu akcji bez wartości nominalnej oraz kapitału akcyjnego. Na pokrycie akcji beznominałowych mogą być wnoszone wkłady pieniężne oraz wszelkie wkłady niepieniężne mające wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług. Do istoty P.S.A. należy jej niepubliczny charakter. W konsekwencji akcje wyemitowane przez prostą spółkę akcyjną nie mogą być dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowanego. Czynność przeniesienia lub obciążenia akcji może nastąpić w formie dokumentowej, a zatem także przy pomocy e-maila. Nabycie akcji P.S.A. lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej mają również na celu uproszczenie procedury rozwiązania i likwidacji spółki. Między innymi w kontekście likwidacji zredukowana zostanie liczba ogłoszeń o likwidacji spółki z dwóch do jednego, a także skrócenie okresu zgłaszania roszczeń przez wierzycieli z sześciu do trzech miesięcy.

 
Google+