Obszary praktyki

Kancelaria Prawna

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej biznesu i osób indywidualnych. Rozumiemy wyzwania typowe dla danego obszaru działań naszych klientów. Efektywnie wykorzystujemy czas poświęcany na realizację zadania. Działamy w Polsce oraz koordynujemy działania zlecane kancelariom zewnętrznym, w tym prawnikom zagranicznym. Możemy stać się źródłem Twojej przewagi w biznesie.

    Aktualności

Zarząd przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. Weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Zarządcę sukcesyjnego może powołać przedsiębiorca za życia. Po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać: małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobiorca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku. Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

Ustawa o rynku pracy. Nadal trwają prace nad projektem ustawy o rynku pracy. Celem ustawy ma być zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy poprzez wydłużenie z 6 do 12 miesięcy pracy cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zmiany w pomocy długotrwale bezrobotnym, rezygnacja z profilowania bezrobotnych, wprowadzenie bonu ofertowego, ułatwienia dla wracających z emigracji, którzy chcą założyć w Polsce firmę, likwidacja Ochotniczych Hufców Pracy i zastąpienie ich Państwowym Centrum Aktywizacji Młodzieży z uproszczoną strukturą oraz podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych z najdłuższym stażem pracy. Nadal nie jest znana ani ostateczna forma projektu ustawy ani termin, w którym ustawa miałaby wejść w życie.

 
Google+