Obszary praktyki

Kancelaria Prawna w Gdańsku

Kancelaria Prawna posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej biznesu i reprezentacji osób prywatnych. Jesteśmy polecanymi prawnikami działającymi na terenie całej Polski. Sprawnie rozwiązujemy zawiłości prawne, także te w regulacjach UE. Efektywnie wykorzystujemy czas poświęcany na realizację usługi prawnej. Możemy stać się źródłem Twojej przewagi w biznesie i w każdej zleconej nam sprawie. Szukasz porady prawnej lub pomocy w sądzie i urzędzie, chcesz sprawdzić umowę? Napisz a bezpłatnie wycenimy usługę prawną dla Ciebie.

    Co nowego w Prawie?

Zielone światło dla morskich farm wiatrowych. 18 lutego 2021 r. weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, potocznie zwaną ustawą offshore.

Ustawa offshore reguluje sposób pozyskiwania wsparcia publicznego przez inwestorów  zainteresowanych  budową morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Pierwszej fazie pomoc publiczna przyznawana będzie w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dla inwestycji, których lokalizacja wynika z załącznika do ustawy. Następnie dokonywane będą notyfikacje indywidualne udzielonej pomocy publicznej do Komisji Europejskiej oraz ostateczna weryfikacja poziomu wsparcia przez URE. W drugiej fazie wsparcie przyznawane będzie w formule konkurencyjnych aukcji, organizowanych dla farm o łącznej mocy 5 GW w terminach określonych w ustawie.

Teraz czekamy na wydanie aktów wykonawczych do ustawy, na przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich i wznowienie postępowań o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych (tzw. PSZW) dla nowych projektów. Koniecznym będzie wydanie rozporządzenia w sprawie ceny maksymalnej za energię wytworzoną w morskiej farmie, regulacji określające szczegółowo wymagania techniczne dla instalacji zlokalizowanych na morzu, rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu ekspertyz i planów w celu spełnienia wymagań z zakresu bezpieczeństwa morskiego, rozporządzenia w sprawie zakresu ekspertyz w zakresie oceny wpływu instalacji na systemy obronności państwa, a także zasad ewentualnego odkupu sieci łączącej farmy morskie z lądem przez operatora systemu przesyłowego. 
Google+