Obszary praktyki

Kancelaria Prawna

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej biznesu i osób indywidualnych. Rozumiemy wyzwania typowe dla danego obszaru działań naszych klientów. Efektywnie wykorzystujemy czas poświęcany na realizację zadania. Działamy w Polsce oraz koordynujemy działania zlecane kancelariom zewnętrznym, w tym prawnikom zagranicznym. Możemy stać się źródłem Twojej przewagi w biznesie.

    Aktualności

Wydłużenie terminu na windykację zajętych pieniędzy. Od 9 czerwca 2018 r. wierzyciel ma więcej czasu na windykację zabezpieczonego roszczenia pieniężnego. Z tym dniem weszła w życie zmiana kodeksu postępowania cywilnego wydłużająca z miesiąca do dwóch miesięcy okres po którym zabezpieczenie upadnie, tzn. po którym dłużnik będzie mógł odzyskać pieniądze wcześniej złożone na depozycie sądowym. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 754¹§1 k.p.c. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, chyba że uprawniony wniósł o dokonanie czynności egzekucyjnych.

 
Google+